/templets/default/images/hi_09.gif
www.22275.com
当前位置: www.6563.com > www.22275.com >
周初最主要的两个诸侯封国为何其成幼却截然不
发布时间: 2019-07-09

  而关於齐强鲁弱之启事,《史记》中有一段记录:..鲁公伯禽之初受封之鲁,三年而後报政周公。周公曰:“何迟也?”伯禽曰:“变其俗,革其礼,丧三年然後除之,故迟。”太公亦封於齐,蒲月而报政周公。周公曰:“何疾也?”曰:“吾简其君臣礼,从其俗为也。”及後闻伯禽报政迟,乃叹曰:“呜呼,鲁後世其北面事齐矣!夫政不简不易,平易近不有近;平易近平易近,平易近必归之。”

  其实,导致这成果的底子缘由,乃是鲁国深受周之礼制的。鲁国乃是周公的封国,而周公又系周之封建系统(封建诸侯、以藩屏周)的完美者。故而,鲁国不成能本人制定的全国次序,而只能严酷施行周公制定的礼制,以做全国之表率,因而,鲁国便成了“礼节”之邦。而齐国为异姓诸侯,受周礼的相对较小,且被封正在边陲、成长空间很大,又得征伐之权,便於兼并弱小诸侯。故而,得以率先强大起来。

  便是将之归纳为,齐国简其礼而从其俗(从本地夷俗),而鲁国却变化本地礼俗,故平易近归齐而不归鲁。从概况上看,这是由姜太公取伯禽两国的分歧而形成的成果,但这却不是最底子的缘由。若是周公能预见到伯禽变化封国礼俗,将导致鲁国的国运不昌,完全能够让伯禽再匡正过来。可是,周公却没有任何解救办法,这明显不合情理。


友情链接:
Copyright 2019-2020 http://www.fataline.com 版权所有 未经协议授权禁止转载